Ten behoeve van het beoogde, tijdelijke gebruik van de locatie door SHS Delft en Stichting Perspektief, zullen er aanpassingen worden gedaan aan het pand. Zo worden er 141 wooneenheden gerealiseerd: 108 kamers en studio’s voor Nederlandse en internationale studenten en 33 studio-appartementen voor cliënten van Stichting PerspeKtief. In het voorjaar van 2018 zullen de nieuwe bewoners hun intrek nemen. Belangrijk om te melden is dat de zelfstandige seniorenwoningen gelegen aan het voormalige verzorgingshuis gewoon blijven bestaan. De senioren die hier momenteel wonen, blijven hier gewoon wonen. Samen ontplooien we nieuwe initiatieven. Abtswoude Bloeit! Een plek waar studenten en cliënten van Stichting PerspeKtief naast ouderen komen te wonen. Een plek waar mensen elkaar vinden en waar sociaal contact wordt gezocht en gestimuleerd.

Ouderenzorg ingrijpend veranderd

Abtswoude staat leeg sinds december 2016. Deze leegstand heeft te maken met het feit dat de ouderenzorg in Nederland de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Zorgorganisaties hebben te maken met een kanteling in de zorg. Verzorgingshuiszorg wordt niet meer geïndiceerd.  Dit betekent dat senioren met een lichtere zorgvraag (zorgzwaartepakket 1,2,3 en de helft van 4) geen indicatie meer ontvangen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor wonen met zorg. Abtswoude was een verzorgingshuis voor senioren met deze zorgvraag. In 2014 is besloten om dit pand te sluiten. Dit proces is geleidelijk aan in gang gezet, alle voormalige bewoners zijn naar tevredenheid naar een nieuw onderkomen verhuisd en  de laatste bewoners hebben het pand in december 2016 verlaten. Momenteel voldoet de staat van het pand niet aan de eisen die aan verpleeghuizen (zwaardere zorgvraag) worden gesteld. Pieter van Foreest wil het gebouw weer laten bloeien, een tijdelijke nieuwe bestemming geven, zodat langdurige leegstand wordt voorkomen en het woongenot van de aanleunbewoners weer zal toenemen. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met SHS Delft.

Woonkamer van de Wijk

Samen met u willen wij een Woonkamer van de Wijk Abtswoude creëren. De multifunctionele ruimte op de begane grond, een ontmoetingsplek, waar de studenten, de cliënten van Stichting PerspeKtief, de aanleunbewoners en bewoners uit de buurt iedere dag terecht kunnen voor een praatje en een heerlijk kopje koffie of thee. Daarnaast willen we samen met u activiteiten voor de wijk organiseren. Aan de hand van de reeds geopperde ideeën, initiatieven en wensen, willen we hier invulling aan gaan geven. Dit willen we doen binnen het thema ‘Kunst en Cultuur’ – een thema dat in overleg met Pieter van Foreest is gekozen. Abtswoude is namelijk altijd al meer geweest dan alleen een woonzorgcentrum. De wandelgangen hingen vol met allerlei kunstwerken, in de tuin zijn verschillende beelden te bewonderen en in de gemeenschappelijke ruimte vonden culturele evenementen plaats. Abtswoude wordt al lange tijd geassocieerd met ‘Kunst en Cultuur’ en daarom zal de focus juist daarop komen te liggen bij dit tijdelijke gebruik. Heeft u een idee, wens of leuk initiatief? Laat het ons weten via https://abtswoudebloeit.nl/contact/denk-met-ons-mee

​Het hele informatiekrantje bekijken? https://abtswoudebloeit.nl/userfiles/Abtswoude_bloeit_krantje_voor_omwonenden_12102017.pdf

 

 

Mogelijk gemaakt door:

  • SHS Delft
  • Pieter van Foreest
  • perspeKtief
  •