Veelgestelde vragen

Het Pand

Wat gaat er gebeuren met het groen rondom het pand?

Dit groen is een prachtig pluspunt van het gebouw en van de buurt  Bewoners van het pand en de beheerders onderhouden het groen.

Wat voor woningen zijn er in het pand?

De huidige aanleunbewoners van het pand kunnen in hun woning blijven wonen. Daarnaast zijn er eenpersoonsstudio’s en studentenkamers gecreëerd. Deze studentenkamers hebben hun eigen sanitaire voorzieningen, maar wel een gedeelde woonkamer en kookvoorzieningen met vijf tot veertien andere studenten.

Heeft het pand nog een bredere wijkfunctie?

Ja, behalve woningen is er in het pand ook een ‘Woonkamer van de Wijk’. Er is getracht de oude functie van de gemeenschappelijke ruimte terug te geven aan de bewoners en de buurt. Deze Woonkamer is daarom ook toegankelijk zijn voor alle omwonenden.

De bewoners

Welke doelgroepen worden er gehuisvest in het pand?

In het pand wonen drie doelgroepen± studenten, cliënten van Perspektief en de aanleunbewoners.

Hoe is de verdeling van de doelgroepen?

Voordat Abtswoude Bloeit tot stand kwam, woonden er al 40 aanleunbewoners. Daarnaast zijn er zo’n 32 studio’s voor cliënten van stichting Perspektief en vier zelfstandige eenpersoonsstudio’s die verhuurd worden aan studenten. Tenslotte zijn er nog 106 onzelfstandige studentenkamers.

Waarom hebben jullie gekozen om in dit pand deze doelgroepen te huisvesten?

SHS Delft is een stichting die actuele maatschappelijke problemen oplost door middel van huisvesting in leegstaand vastgoed. Momenteel is er te weinig huisvesting beschikbaar voor studenten en cliënten van stichting Perspektief in Delft. SHS Delft wil hier dan ook graag een oplossing voor aanbieden. Daarnaast is Abtswoude met haar plattegrond uitermate geschikt voor het creëren van studentenkamers en studio’s.

Wat is stichting PerspeKtief?

Stichting Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past.

Wie zijn de cliƫnten van stichting PerspeKtief?

Cliënten van Perspektief zijn kwetsbare mensen die door verschillende redenen het alleen niet meer redden. Cliënten werken samen met Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor cliƫnten van PersPektief?

Met alle cliënten van Perspektief vindt er een intake plaats bij aanmelding, ongeacht wie er aan de deur klopt voor hulp. De traject coördinator screent cliënten op profiel, zorgvraag, woonvaardigheden en toetst verschillende opnamecriteria. De cliënten die bij Abtswoude Bloeit! tijdelijk komen wonen zijn mensen met een relatief lichte zorgvraag en zijn in staat om zonder overlast in de wijk te wonen. Cliënten die niet aan dit profiel voldoen krijgen elders onderdak en begeleiding.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor studenten?

Studenten hebben zich aangemeld, waarna een selectieprocedure heeft plaatsvinden. In deze selectieprocedure lag het accent op de maatschappelijke betrokkenheid van de student.

 

Hoe krijgen de tijdelijke bewoners binding met de wijk?

Door middel van de ‘Woonkamer van de Wijk’ kunnen de bewoners en de buurt elkaar leren kennen. Er zullen gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden waarbij kennismaking en ontmoeting centraal staat.

Komt er extra toezicht?

Er is een sociaal beheerder aangesteld die de schakel is tussen de bewoners en de wijk. Hij woont ook in het pand en is een bekend gezicht voor alle bewoners. Bij hem kunnen bewoners maar ook omwonenden terecht.

Bouw

Inspraak

De bestemming

Hoe lang blijft Abtswoude Bloeit bestaan?

SHS Delft heeft Abtswoude getransformeerd voor een periode van 4 tot 5 jaar. Naar verwachting zal het pand van 2018 tot 2023 zijn huidige bestemming behouden.

Heeft u na het lezen van deze Q+A nog geen antwoord op uw vraag?

Voor anderen vragen kunt u contact opnemen met:

SHS Delft, via info@shsdelft.nl of 06-134 51 901.

Gerard van Zomeren, projectleider bij de gemeente Delft, via gvzomeren@Delft.nl of 06 - 507 363 60.

Wat gebeurt er met het pand na dit project?

Dat is nog niet bekend. Pieter van Foreest is eigenaar van het pand. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren.