Veelgestelde vragen

Het pand

Wat gaat er gebeuren met het groen rondom het pand?

Het groen rondom Abtswoude Bloeit is een prachtig pluspunt van het gebouw en van de buurt. Bewoners van het pand en de beheerders onderhouden het groen.

Wat voor woningen zijn er in het pand?

De voormalige aanleunbewoners van het pand kunnen in hun woning blijven wonen. Daarnaast zijn er eenpersoonsstudio’s en studentenkamers gecreëerd. In de eenpersoonsstudio's wonen zowel studenten als cliënten van Perspektief. De studentenkamers hebben hun eigen sanitaire voorzieningen, maar wel een gedeelde woonkamer en kookvoorzieningen met vijf tot veertien andere studenten.

Heeft het pand nog een bredere wijkfunctie?

Jazeker! Behalve woningen, is er op de begane grond van Abtswoude Bloeit een Woonkamer van de Wijk. De Woonkamer is elke dag open voor bewoners en omwonenden. In de Woonkamer zijn er studieplaatsen (met gratis internet), een bibliotheek (waar u gratis boeken kunt lenen), een biljart, tafeltennistafel, sjoelbak, thuisbioscoop, een vleugel en twee volledig uitgeruste keukens. 

De Woonkamer is de ideale locatie om een culturele activiteit te organiseren. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd door bewoners, omwonenden en verschillende culturele organisaties. Kijk voor het actuele programma hier.

De bewoners

Wie wonen er in Abtswoude Bloeit?

In het pand wonen drie verschillende groepen: 

  • studenten
  • cliënten van Perspektief
  • senioren in aanleunwoningen

Voordat Abtswoude Bloeit tot stand kwam, woonden er al 40 aanleunbewoners. Daarnaast zijn er 32 studio’s voor cliënten van stichting Perspektief en vier eenpersoonsstudio’s die verhuurd worden aan studenten. Tenslotte zijn er nog 106 onzelfstandige studentenkamers.

Waarom hebben jullie gekozen om in dit pand deze doelgroepen te huisvesten?

SHS Delft is een stichting die actuele maatschappelijke problemen oplost door middel van huisvesting in leegstaand vastgoed. Momenteel is er te weinig huisvesting beschikbaar voor studenten en cliënten van stichting Perspektief in Delft. SHS Delft wil hier dan ook graag een oplossing voor aanbieden. Daarnaast is Abtswoude met haar plattegrond uitermate geschikt voor het creëren van studentenkamers en studio’s.

Wat is stichting Perspektief?

Stichting Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past.

Wie zijn de cliënten van stichting Perspektief?

Cliënten van Perspektief zijn kwetsbare mensen die het niet meer alleen redden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De cliënten werken samen met Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap.

De cliënten van Perspektief die in Abtswoude Bloeit wonen, worden geholpen met het zoeken naar een zelfstandige woning. Zo kunnen zij weer uitstromen bij Abtswoude Bloeit, en is er weer plek voor nieuwe cliënten. 

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor cliënten van Perspektief?

Met alle cliënten van Perspektief vindt er een intake plaats bij aanmelding, ongeacht wie er aan de deur klopt voor hulp. De traject coördinator screent cliënten op profiel, zorgvraag, woonvaardigheden en toetst verschillende opnamecriteria. De cliënten die bij Abtswoude Bloeit tijdelijk komen wonen zijn mensen met een relatief lichte zorgvraag en zijn in staat om zonder overlast in de wijk te wonen. Cliënten die niet aan dit profiel voldoen krijgen elders onderdak en begeleiding.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor studenten?

Tijdens de realisatie van Abtswoude Bloeit konden studenten zich indivudeel of in een groep aanmelden voor een kamer. Hierna heeft een selectieprocedure plaatsgevonden. In deze selectieprocedure lag het accent op de maatschappelijke betrokkenheid van de student.

Wanneer een student nu verhuist, zoeken zijn of haar huisgenoten zelf een nieuwe huurder. Het is dus niet mogelijk om je hiervoor bij ons in te schrijven.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor senioren?

Als u in Abtswoude wil wonen moet u in het bezit zijn van een woonpasinschrijving. U kunt deze aanvragen via de website van www.woonnet-haaglanden.nl. Op deze website zijn ook beschikbare woningen te vinden. De seniorenwoningen bij Abtswoude en Delfshove worden via Pieter van Foreest verhuurd.

Hoe krijgen de tijdelijke bewoners binding met de wijk?

Door middel van de Woonkamer van de Wijk kunnen de bewoners en de buurt elkaar leren kennen. In de Woonkamer vinden regelmatig activiteiten plaats, georganiseerd door bewoners, omwonenden en culturele organisaties. Hier kunt u het meest actuele programma bekijken van de Woonkamer van de Wijk. 

Komt er extra toezicht?

Er is een Coördinator Programmering Woonkamer van de Wijk aangesteld: Dorian Kingma Zij is onder andere de schakel tussen de bewoners en de wijk. Bij haar kunnen bewoners, maar ook omwonenden terecht. Ze is te bereiken via het contactformulier op deze website. Wilt u haar persoonlijk spreken? Dan kunt u op donderdagochtend altijd langskomen tussen 10:00 en 12:00 in de Woonkamer van de Wijk.

Woonkamer van de Wijk

Wat is de Woonkamer van de Wijk?

Op de begane grond van Abtswoude Bloeit is de Woonkamer van de Wijk. Deze Woonkamer is iedere dag geopend voor bewoners en omwonenden. In de Woonkamer is een bibliotheek (waar u gratis boeken kunt lenen), een biljart, tafeltennistafel, sjoelbak, thuisbioscoop, een vleugel, er zijn werk/studieplekken (met gratis internet) en twee volledig uitgeruste keukens. U bent altijd welkom voor een kopje koffie of thee!

De Woonkamer is de ideale locatie voor sociale en culturele activiteiten. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd door bewoners, omwonenden en oranisaties. Het actuele programma kunt u hier bekijken. 

Hoe weet ik wanneer er activiteiten zijn in de Woonkamer?

Zowel bewoners, als buurtbewoners en verschillende organisaties, organiseren activiteiten in de Woonkamer. Zo organiseert de Vrije Academie voor de Kunsten (de VAK) maandelijks workshops en is er elke woensdagochtend ochtendgymnastiek via Delft voor Elkaar. 

Onder het kopje Activiteiten in de Woonkamer van deze website, kunt u altijd het actuele programma vinden. Ook kunt u daar zien welke activiteiten al hebben plaatsgevonden. 

Wat doe ik als ik zelf een activiteit wil organiseren?

Als u zelf een activiteit wilt organiseren, kunt u contact opnemen met de coördinator van de Woonkamer: Dorian Kingma. Zij zal u laten weten wat de mogelijkheden zijn. U kunt haar mailen via abtswoudebloeit@shsdelft.nl of klik hier om naar het contactformulier te gaan.

De bestemming

Hoe lang blijft Abtswoude Bloeit bestaan?

SHS Delft heeft Abtswoude getransformeerd voor een periode van ongeveer vijf jaar. Naar verwachting zal het pand van dus tot 2023 zijn huidige bestemming behouden.

Wat gebeurt er met het pand na dit project?

Dat is nog niet bekend. Pieter van Foreest is eigenaar van het pand. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren.

Overige vragen

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Voor al uw vragen kunt u contact op nemen met SHS Delft:

  • Email via abtswoudebloeit@shsdelft.nl
  • Telefoon via 06-134 51 901