Samenkomst bewoners
Van oorsprong was Abtswoude een verzorgingstehuis voor ouderen. Het gebouw bleek niet geschikt voor de veranderende wetgeving en de veranderende en steeds complexere zorgvraag (verpleeghuiszorg) van ouderen. De voormalige bewoners van het verzorgingshuis zijn verhuisd naar een nieuwe locatie. Naast het verzorgingshuis waren er ook nog 60 aanleunwoningen, waar senioren zelfstandig konden wonen. Deze appartementen bleven bestaan. De ruimte die ontstond  door het vertrek van de verzorgingshuisbewoners bood oplossingen voor een groot probleem op de Delftse woningmarkt: het tekort aan studentenwoningen. Lees verder. Met een diversiteit aan bewoners in Abtswoude wilden we niet zomaar studentenhuisvesting, maar vooral ook aandacht voor cultuur en ontmoeten voor de bewoners en voor de wijk. Zo ontstond Abtswoude Bloeit met de Woonkamer van de Wijk. 

Woonkamer van de Wijk
Op de begane grond van Abtswoude vindt men de Woonkamer van de Wijk. In deze ruimte komen bewoners van het pand en omwonenden samen voor een praatje, een kop koffie of een activiteit. Regelmatig worden er barbecues, bingoavonden of andere festiviteiten gehouden in de Woonkamer. Het is een unieke locatie waar iedereen uit de buurt welkom is. Lees verder

Het initiatief
In 2014 heeft SHS Delft de handen ineengeslagen met zorgorganisatie Pieter van Foreest om Abtswoude te transformeren. Het deel waar nu studenten en bewoners van Perspektief wonen werd 4 tot 5 jaar beschikbaar gesteld om nieuwe bewoners te huisvesten. In samenwerking met CoJo vastgoed zijn aanpassingen gedaan aan het pand om het gebouw op te knappen. Ook Stichting Perpektief, waarvan 33 cliënten nu een woning hebben, heeft bijgedragen aan de transformatie van het gebouw. Inmiddels wonen er in het gebouw ook medewerkers van Pieter van Foreest en is er tijdelijke huisvesting geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne. 

De initiatiefnemers

SHS Delft

Perspektief

Pieter van Foreest

Pieter van Foreest

 

 

Samenkomst bewoners
In samenwerking met de bewoners van de aanleunwoningen, de buurt en Pieter van Foreest heeft SHS Delft een plan opgesteld om het leegstaande deel van het pand op te vullen met studentenkamers en studio’s voor cliënten van Perspektief. Een unieke en uitdagende combinatie van doelgroepen in één gebouw. Inmiddels bestaat het huidige Abtswoude uit 32 studio’s van Perspektief, 110 zelfstandige en onzelfstandige studentenkamers en 60 aanleunwoningen. Door de aanwezigheid van verschillende bewoners, is er weer levendigheid in het pand. Ook de buurt maakt gebruik van de Woonkamer van de Wijk en zo Delftenaren worden bij elkaar gebracht.

Woonkamer van de Wijk
De Woonkamer van de Wijk is ontworpen met het thema 'kunst en cultuur'. Het is een ideale locatie om culturele activiteiten te organiseren voor bewoners en de buurt. Doordat er keukenblokken zijn gerealiseerd is er de mogelijkheid om met grote groepen maaltijden te organiseren. Verder biedt de Woonkamer studieplaatsen, is er een bibliotheek, een pouletafel, tafeltennistafel, thuisbioscoop, gietijzeren vleugel en kan men gebruik maken van de stijlvolle bar, gemaakt door bewoners van Perspektief. Wilt u graag een activiteit willen organiseren en bent u op zoek naar een geschikte locatie? Neem contact op met de coördinator van de Woonkamer. Verder is het mogelijk om gebruik te maken van de fondsen voor activiteiten in de Woonkamer van de Wijk. Klik hier om uw vragen te stellen.

SHS Delft
SHS Delft staat voor Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft. De stichting is in 2011 ontstaan na de economische crisis. Op dat moment waren twee grote problemen zichtbaar op de vastgoedmarkt in Delft. Ten eerste kampte de stad met veel leegstand en ten tweede was er een enorm tekort aan studentenkamers. Op 15 november 2011 is SHS Delft in het leven geroepen met als doel het verminderen van de leegstand en het voorzien in de kamerproblematiek in Delft. SHS Delft wil graag de wereld verbeteren maar begint in Delft. Het is onze doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Maatschappelijke problemen die momenteel actueel zijn: huisvesting voor economisch daklozen; de vergrijzing en de vereenzaming van ouderen; onvoldoende woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking; huisvesting voor sport‐ en cultuurverenigingen in Delft en beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten. SHS Delft lost deze problemen op door de verschillende doelgroepen te huisvesten in getransformeerde panden, vaak in combinatie met huisvesting voor studenten.

Perspektief
Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief. Passie, lef en ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen vieren. Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er goede mensen en goede huisvesting nodig. In Abtswoude Bloeit komt dit bij elkaar: 32 appartementen voor tijdelijk wonen tot iemand weer op eigen benen kan staan.

Pieter van Foreest

Pieter van Foreest is een zorgorganisatie in de regio Delft, Westland, Pijnacker‐Nootdorp en Midden‐Delfland. Bij Pieter van Foreest vinden we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt en gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je ouder bent en hulp en ondersteuning nodig hebt.
Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij bieden zorg, hulp, ondersteuning en advies afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarbij willen we helpen om de kwaliteit van leven te behouden. Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met onze cliënten, de familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken.
Abtswoude Bloeit is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking, waarbij we hopen dat ook u een actieve rol wilt spelen. Samen zijn we Delft.

Afspraken
In Abtswoude Bloeit leven we samen met elkaar. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt en deze vastgelegd in onze huisregels. Meer hierover weten? Klik hier om verder te lezen. 

Mogelijk gemaakt door:

  • SHS Delft
  • Pieter van Foreest
  • perspeKtief
  •