SHS Delft

SHS Delft staat voor Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting. Het initiatief is in 2011 na de economische crisis ontstaan. Er waren twee grote problemen zichtbaar op de vastgoedmarkt in Delft. Ten eerste kampte de stad met veel leegstand en ten tweede was er een enorm tekort aan studentenkamers. Op 15 november 2011 is SHS Delft in het leven geroepen met als doel het verminderen van de leegstand en het voorzien in de kamerproblematiek in Delft.

SHS Delft wil graag de wereld verbeteren maar begint in Delft. Het is onze doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Maatschappelijke problemen die momenteel actueel zijn: huisvesting voor economisch daklozen; de vergrijzing en de vereenzaming van ouderen; onvoldoende woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking; huisvesting voor sport- en cultuurverenigingen in Delft en beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten. SHS Delft lost deze problemen op door de verschillende doelgroepen te huisvesten in getransformeerde panden, vaak in combinatie met huisvesting voor studenten.

SHS Delft

Perspektief

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief. Passie, lef en ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen vieren. Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk.

Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er goede mensen en goede huisvesting nodig.

Bij Abtswoude Bloeit! komt dit bij elkaar: 33 appartementen voor tijdelijk wonen tot iemand weer op eigen benen kan staan.

 

Pieter van Foreest

Pieter van Foreest is een zorgorganisatie in de regio Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Bij Pieter van Foreest vinden we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt en gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je ouder bent en hulp en ondersteuning nodig hebt.

Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij bieden zorg, hulp, ondersteuning en advies afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarbij willen we helpen om de kwaliteit van leven te behouden. Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met onze cliënten, de familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken.

Abtswoude Bloeit is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking, waarbij we hopen dat ook u een actieve rol wilt spelen. Samen zijn we Delft.

Pieter van Foreest

Mogelijk gemaakt door:

  • SHS Delft
  • Pieter van Foreest
  • perspeKtief